ARTICLES
کد مطلب : 243  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1699   |   تاریخ درج: Sunday, December 21, 2014

 

شب یلدا در کارگاه آموزشی در کیش


امروز چهارمین روزی است که برای یک کارگاه آموزشی در کیش هستم و بخاطر کل کل با یک آژانس هواپیمایی، موفق به تهیه بلیط برگشت برای امشب نشدم. تا جایی که به یاد دارم حداقل در بیست سال گذشته، همیشه شب یلدا کنار خانواده بوده ام، به جز امشب. ساعتی پیش یلدا زنگ زد و تنها به سه کلمه اکتفا کرد: اشکالی نداره باباجون.

Share نسخه مخصوص چاپ
Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?