ARTICLES
کد مطلب : 264  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1052   |   تاریخ درج: Wednesday, June 24, 2015

 

داستان یک عکس


پارسال سری یادداشت هایی را تحت عنوان داستان یک عکس شروع کرده بودم و عکس هایی را که حاوی پیام و حکایت خاصی بودند همراه با مطلبی کوتاه منتشر میکردم. عکس امروز به ظاهر پوشه و اوراقی است که تاریخ اردیبهشت ۸۰ را برخود دارند اما حکایتش شاید خواندنی باشد:

در سال های پایانی دهه هفتاد، یکی از زمینه های کاری مورد علاقه من، “انتقال تکنولوژی” بود. انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه. در این زمینه نه تحصیلاتی داشتم و نه تجربه ای، فقط خوشم میامد. جسارت و جوانی و ریسک پذیری زیاد هم باعث شده بود که ارایه این خدمات را به عنوان یکی از رشته های فعالیت خود عنوان کنم. کارهایی هم گرفتم و خدا را شکر که همه را هم به خوبی تحویل دادم. عکس مربوط به یکی از این پروژه هاست که سال هشتاد تحویل دادیم و دیگر از کارفرما خبری نشد تا دیروز که با این پوشه آمد و خاطرات آن سالها را زنده کرد. پوشه را که می بینم از حوصله و ظرافتی که در این پروژه به کار رفته، تعجب میکنم. ورودی پروژه یک قطعه از یک کالای خاص بوده که تولید داخلی نداشت و کارفرما قصد داشت تولید آن را درکشور شروع کند ولی اطلاعاتی نداشت. پوشه را که بررسی میکردم دیدم آن زمان من اول نام رسمی و صنعتی آن کالا را پیدا کرده ام. بعد جایگاه جهانی آن را بررسی کرده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان و برندهای معتبر و اطلاعات آماری مرتبط را به دست آورده ام. سپس با کنجکاوی و سماجت، به ریشه تمام آن برندها رسیده ایم که یک جا بیشتر نیست. سپس به آن یک جا نفوذ کرده ایم و در چند حرکت، بازی را از خرید فراورده به سوی انتقال تکنولوژی تغییر جهت داده ایم و ادامه این مسیر موجب شده تا طرف حتی نقشه ها را هم ارسال کند. در تمام این ۱۴ سال، کارفرما پرونده را به همین شکل نگهداری کرده تا روزی که قدرت سرمایه گذاری را داشته باشد و دیروز مراجعه کرد تا روی روزامد سازی اطلاعات کار کنیم.

داستان این عکس، انتقال این نکته به دوستان جوان است که: هیچ اولویتی جز دنبال کردن رویاها و آرزوهای خود نداشته باشید. نداشتن دانش و پول و تجربه و … به هیچ عنوان محدودیت نیستند. شما به هر زمینه منطقی و عاقلانه ای که علاقه دارید آن را شروع کنید و مطمئن باشید که دانش و تخصص و تجربه را کسب خواهید کرد و ۱۴ سال بعد، از دیدن نمونه کار خود در آن سالها، لذت خواهید برد.

Share نسخه مخصوص چاپ
Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?