ARTICLES
کد مطلب : 303  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2292   |   تاریخ درج: Friday, January 2, 2015

 

نمایشگاه کارتس ۲۰۱۴ همراه فرشید هامپا


علیرغم اینکه فقط یک ماه از آخرین تماس من با تازه ترین پدیده های این صنعت گذشته است، بار هم نوآوری ها و اتفاقات ویژه ای در این نمایشگاه وجود داشتند. حتی شرکت کره ای بایتل که ده سال است شرکت مرکزی ما نمایندگی انحصاری آنان را دارد و قاعدتا با تمام محصولاتش آشنا هستیم، پدیده هایی عرضه کرده است که یک ماه قبل وجود خارجی نداشتند. از اینکه علیرغم تمام محدودیت ها و فشارهای خرد کننده ای که به ویژه در این سه سال گذشته به ما وارد شده است، همچنان به فعالیت هر چند ناچیز در این صنعت رو به رشد ادامه میدهم خوشحالم و تا زمانی که فشارها و مشکلات گوناگون فضا را بیش از حد تحمل بر ما تنگ نکنند به این فعالیت ادامه خواهم داد.

 

نمایشگاه کارتس ۲۰۱۴ همراه فرشید هامپا

 

نمایشگاه کارتس ۲۰۱۴ همراه فرشید هامپا

Share نسخه مخصوص چاپ
Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?